Távazonosítás

Az ügyek hatékony kezelése érdekében Irodánk biztosítja a távazonosításon alapuló személyes megjelenés nélküli ügyintézést, így az időhiány, a földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, stb. már nem korlátozza Önt abban, hogy jogi ügyleteit hatékonyan, egyszerűen kényelmesen és gyorsan intézze, akár otthonról, akár a munkahelyéről. A távazonosítás, távaláírás igénybevétele felmerülhet a jogi tanácsadásnál, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés aláírásánál, illetve a társasági jog területén (például: cégmódosítás).

A távazonosítás, távaláírás lehetővé teszi, hogy akár otthona karosszékéből vagy egy üzleti út során intézhesse jogi ügyeit.

A távazonosítás és távaláírás menete a következő:

1. lépés

Adategyeztetés telefonon vagy e-mailen keresztül

2. lépés

Egyeztetésnek megfelelően a kívánt okirat elkészítése. A tervezetet megküldjük a szerződő felek részére. Ha bármilyen módosításra van szükség, azt elvégezzük, és ennek megfelelően véglegesítjük az okiratot.

3. lépés

Azonosításhoz, illetve az okirathoz szükséges igazolványokat a szerződő felek megküldik az Iroda részére.

4. lépés

Az okiratok végleges és mindenki által jóváhagyott tartalmának elnyerése után azokat megküldjük a szerződő feleknek, akik azt egymásnak eljuttatva aláírják és az utolsó aláíró visszajuttatja hozzánk. Amennyiben a szerződő fél kívánja az okiratot az ügyvédi irodában is aláírhatja.

5. lépés

Az okiratok visszaérkezését követően a szerződő felekkel időpontot egyeztetünk a távazonosításra, amely a SKYPE rendszerén keresztül történik.

6. lépés

A távazonosítás két részből áll: személy azonosítása és az aláírás azonosítása.

  • Az azonosítandó félnek egyértelműen, kifejezetten hozzá kell járulnia távazonosításhoz
  • Ezután az azonosítandó személynek az azonosító igazolványát (mindkét oldalát) a kamera elé kell tartani, hogy az az eljáró ügyvéd által jól olvasható legyen.
  • Ezután az azonosított személynek a rögzített adatokat szóban is közölnie kell az eljáró ügyvéddel. Az azonosított személynek a kamerába kell néznie, hogy ellenőrizni lehessen az okmányon szereplő fénykép és az azonosított személy képmását.
  • Amennyiben a jogügylet a Pmt. hatálya alá tartozik (pl. az ingatlan adásvétel ide tartozik), akkor az azonosított félnek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy ő maga, közeli hozzátartozója vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül-e.
  • Az eljáró ügyvédnek a teljes (hang- és képanyagot) videóbeszélgetést (távazonosítást) rögzítenie kell, hogy az később visszajátszható legyen. Az ilyen videofelvételt az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie
  • Az aláírás azonosítása során az eljáró ügyvéd bemutatja a kamera előtt a nála lévő okiratokat, melyen az azonosítás alatt lévő személy megtekintheti az aláírásokat és amennyiben felismeri saját aláírását, úgy kijelenti, hogy a bemutatott okiraton szereplő aláírás a sajátja.Ezzel a távazonosítási eljárásnak vége.

7. lépés

Az eljáró ügyvéd ellenjegyzésével látja el az okiratot (pl. adásvételi szerződést).