Szakterületek

Széleskörű szakterületeinkkel állunk rendelkezésére polgári- és társasági jogban egyaránt.

munkajog

Munkajog

 • Munkaszerződések, módosítások, munkaköri leírások
 • Belső munkajogi szabályzatok, munkáltatói kézikönyv
 • Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések
 • Munkaviszony jogszerű megszüntetése
 • Teljes körű munkajogi átvilágítás
 • Munkajogi peres képviselet
 • Munkajogi tanácsadás szervezeti átalakításnál
 • Személyzeti politikával és vállalatirányítással kapcsolatos kérdések
társasági jog

Társasági jog

 • Cégalapítás és cégmódosítás
 • Leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek, fióktelepek
 • Nonprofit szervezetek
 • Tulajdonosi, részvényesi megállapodások, szindikátusi szerződések
 • Compliance management
 • Üzletrész, részvény, cég adásvétele, fúzió
 • Végelszámolás, egyszerűsített végelszámolás
ingatlanjog

Ingatlanjog

 • Ingatlan tulajdonjog átruházási szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás)
 • Lakásra, irodára, üzletre vonatkozó bérleti, használati és üzemeltetési szerződések
 • Ingatlanügyletekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási jogvitákban képviselet
 • Ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások (lakó és ipari ingatlanok folyamatos hasznosításához kapcsolódó tanácsadás, jogviták kezelése
 • Képviselet ingatlan kisajátítási ügyekben
 • Képviselet földhivatali és egyéb hatósági eljárások során
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálog)
 • Ingatlanjogi tanácsadás és véleményezés
 • Társasházi jog
Adatvédelem

Adatvédelem

 • Adatvédelmi audit
 • Adatvédelmi tájékoztatók, adatkezelési szabályzatok
 • Információbiztonsági dokumentumcsomag
 • Munkahelyi adatvédelem
 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
 • Tanácsadás adatvédelmi tárgyú kérdésekben
 • Képviselet az adatvédelmi hatóság előtti eljárásokban
Ügyvédi Iroda Budapest

Vitarendezés és peres képviselet

 • Polgári peres és peren kívüli eljárások
 • Közvetítés
 • Kártérítés
 • Fogyasztóvédelem
követelés kezelés

Követeléskezelés

 • Önkéntes teljesítést elősegítő garanciák
 • Fizetési felszólítások, egyezségek, tartozáselismerő nyilatkozatok
 • Fizetési meghagyásos eljárás
 • Csőd- és felszámolási eljárások
szerzői jog

Szerzői jog

 • Szerzői joggal kapcsolatos képviselet és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyintézés
 • Tanácsadás
Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jog

 • Kereskedelmi megállapodások
 • Megbízási és vállalkozási szerződések
 • Disztribúciós és ügynöki szerződések
 • Logisztikai és raktározási szerződések
 • Kutatási és fejlesztési célú megállapodások
 • Általános szerződési feltételek, játékszabályzatok
 • Szerzői jog és reklámjog
 • Titoktartás
Ügyvédi Iroda Budapest

Családjog

 • Házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződések
 • Végrendeletek
 • Tartási- és életjáradéki szerződések
verseny jog

Versenyjog

 • GVH előtti képviselet
 • Tanácsadás
munkajog

Munkajog

 • Munkaszerződések, módosítások, munkaköri leírások
 • Belső munkajogi szabályzatok, munkáltatói kézikönyv
 • Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések
 • Munkaviszony jogszerű megszüntetése
 • Teljes körű munkajogi átvilágítás
 • Munkajogi peres képviselet
 • Munkajogi tanácsadás szervezeti átalakításnál
 • Személyzeti politikával és vállalatirányítással kapcsolatos kérdések
társasági jog

Társasági jog

 • Cégalapítás és cégmódosítás
 • Leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek, fióktelepek
 • Nonprofit szervezetek
 • Tulajdonosi, részvényesi megállapodások, szindikátusi szerződések
 • Compliance management
 • Üzletrész, részvény, cég adásvétele, fúzió
 • Végelszámolás, egyszerűsített végelszámolás
ingatlanjog

Ingatlanjog

 • Ingatlan tulajdonjog átruházási szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás)
 • Lakásra, irodára, üzletre vonatkozó bérleti, használati és üzemeltetési szerződések
 • Ingatlanügyletekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási jogvitákban képviselet
 • Ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások (lakó és ipari ingatlanok folyamatos hasznosításához kapcsolódó tanácsadás, jogviták kezelése
 • Képviselet ingatlan kisajátítási ügyekben
 • Képviselet földhivatali és egyéb hatósági eljárások során
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálog)
 • Ingatlanjogi tanácsadás és véleményezés
 • Társasházi jog
Adatvédelem

Adatvédelem

 • Adatvédelmi audit
 • Adatvédelmi tájékoztatók, adatkezelési szabályzatok
 • Információbiztonsági dokumentumcsomag
 • Munkahelyi adatvédelem
 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
 • Tanácsadás adatvédelmi tárgyú kérdésekben
 • Képviselet az adatvédelmi hatóság előtti eljárásokban
Ügyvédi Iroda Budapest

Vitarendezés és peres képviselet

 • Polgári peres és peren kívüli eljárások
 • Közvetítés
 • Kártérítés
 • Fogyasztóvédelem
követelés kezelés

Követeléskezelés

 • Önkéntes teljesítést elősegítő garanciák
 • Fizetési felszólítások, egyezségek, tartozáselismerő nyilatkozatok
 • Fizetési meghagyásos eljárás
 • Csőd- és felszámolási eljárások
szerzői jog

Szerzői jog

 • Szerzői joggal kapcsolatos képviselet és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyintézés
 • Tanácsadás
Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jog

 • Kereskedelmi megállapodások
 • Megbízási és vállalkozási szerződések
 • Disztribúciós és ügynöki szerződések
 • Logisztikai és raktározási szerződések
 • Kutatási és fejlesztési célú megállapodások
 • Általános szerződési feltételek, játékszabályzatok
 • Szerzői jog és reklámjog
 • Titoktartás
Ügyvédi Iroda Budapest

Családjog

 • Házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződések
 • Végrendeletek
 • Tartási- és életjáradéki szerződések
verseny jog

Versenyjog

 • GVH előtti képviselet
 • Tanácsadás

Teljeskörű szolgáltatás

A képviselet mellett gondoskodunk a szükséges kommunikációról, papírmunkáról, hitelesítésről és az ehhez kapcsolódó további teendőkről.